Misyon

UDİÇED olarak misyonumuz Tercüme sektöründe faaliyet gösteren profesyonel tercümanların tümünü kapsayacak şekilde mesleğin ülke çapında tanıtımını sağlamak, çalışma koşulları ve meslek kuralları konusunda uluslararası standartlara uygun ilkeleri yerleştirmek ve bununla beraber ;

  • Türkiye’de mütercim tercümanlık mesleğinde bulunan çevirmelerin çeviri faaliyetlerini etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  • Çevirinin ve çevirmen gelişimini sağlamak için kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  • Çevirmen adaylarına yapılan çevirilerin gerektirdiği titizliği, disiplini ve ciddiyeti meslek etiğine yakışır biçimde yetiştirici faaliyetlerde bulunmaktır.